BlackBerry Torch 9810 - Kết nối với mạng di động theo cách thủ công khi đang sử dụng chế độ Hotspot di động

background image

Kết nối với mạng di động theo cách thủ công khi đang sử dụng chế độ

Hotspot di động

Nếu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn được kết nối với mạng GSM và chế độ Hotspot di động được bật, bạn có thể
phải kết nối với mạng di động theo cách thủ công bằng APN của mình. Để nhận tên người dùng và mật khẩu cho APN của
bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn, bạn có thể
nhập tối đa hai APNs.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Qun lý kết

ni.

2.

Chọn hộp chọn Hotspot di đng.

3.

Nếu cần thiết, với mỗi APN của bạn, hãy nhập tên APN và thông tin đăng nhập APN.

4.

Nhấp OK.