BlackBerry Torch 9810 - Tuổi thọ pin của tôi ngắn hơn tôi mong đợi

background image

Tuổi thọ pin của tôi ngắn hơn tôi mong đợi

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chờ và thời gian nói chuyện của điện thoại thông minh BlackBerry. Bao gồm những
thứ như cường độ tín hiệu, loại mạng và vùng lân cận với mạng. Để biết các mẹo giúp cải thiện tuổi thọ pin hãy xem thông tin
liên quan được liệt kê dưới đây.
Thông tin liên quan

Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin,

36

Hướng dẫn sử dụng

Nguồn và pin

314