BlackBerry Torch 9810 - Bật hoặc tắt âm sự kiện

background image

Bật hoặc tắt âm sự kiện

Các âm thanh sự kiện cảnh báo bạn khi bạn bật hoặc tắt điện thoại thông minh BlackBerry, khi pin đầy hoặc yếu và khi bạn
kết nối hoặc ngắt kết nối cáp USB hoặc phụ kiện với điện thoại thông minh.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

Hướng dẫn sử dụng

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

169

background image

2.

Nhấp Khnăng truy cp.

3.

Thay đổi trường Âm skin.

4.

Bấm phím

> Lưu.