BlackBerry Torch 9810 - Soạn và gửi tin nhắn văn bản

background image

Soạn và gửi tin nhắn văn bản

Số người nhận mà bạn có thể gửi tin nhắn văn bản tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Bấm phím

> Son tin nhn văn bn.

3.

Trong trường Đến, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
• Nhập tên số liên lạc.
• Bấm phím

> Chn sliên lc. Nhấp vào một số liên lạc.

• Nhập số điện thoại có thể nhận các tin nhắn văn bản (bao gồm mã quốc gia và mã vùng).
• Nếu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn được kết nối với mạng CDMA, bạn có thể nhập một địa chỉ email.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

111

background image

4.

Nhập nội dung thư.

5.

Bấm phím

.

Thông tin liên quan

Danh sách phân phối cá nhân,

206

Tôi không thể gửi tin nhắn,

44