BlackBerry Torch 9810 - Mẹo: Quản lý chỉ báo

background image

Mẹo: Quản lý chỉ báo

Các chỉ báo cho bạn biết có gì mới hoặc đã được cập nhật, như tin nhắn, thư thoại hoặc nguồn cấp dữ liệu mới, hoặc chúng
thông báo cho bạn biết trạng thái của một mục nào đó, như pin hoặc kết nối mạng. Các chỉ báo thường xuất hiện trên biểu
tượng ứng dụng, nội dung mới bên trong ứng dụng và ở phần trên cùng của màn hình chính.
Để có danh sách chỉ báo đầy đủ, hãy truy cập vào

www.blackberry.com/docs/smartphones

. Nhấp vào kiểu điện thoại thông

minh của bạn, sau đó nhấp vào Hướng dẫn về biểu tượng.

Xóa chỉ báo mục dữ liệu mới

.

Mở mỗi mục dữ liệu có chỉ báo này. Ví dụ, để xóa nó từ biểu
tượng Tin nhắn, hãy nhấp vào biểu tượng đó.

Xóa chỉ báo tin nhắn chưa mở

.

Trong ứng dụng Tin nhắn, hãy thực hiện một trong các thao
tác sau:

• Mở tất cả tin nhắn bằng cánh nhấp vào chúng. Nếu bạn

không thể tìm thấy tất cả các tin nhắn chưa đọc trong
hộp thư đến, hãy tìm trong các thư mục tin nhắn của
bạn.

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp nhanh

33

background image

• Đánh dấu tin nhắn là đã đọc. Chọn một tin nhắn. Bấm

phím

> Đánh du là đã đc.

• Đánh dấu tất cả các tin nhắn là đã đọc trước một ngày

nào đó. Chọn trường ngày. Bấm phím

> Đánh

du đã đc trước.

Nhận dạng chỉ báo.

• Bạn có thể nhận dạng chỉ báo bằng cách xem biểu tượng

của ứng dụng mà chỉ báo chỉ tới. Để xem danh sách ứng
dụng đầy đủ trên điện thoại thông minh BlackBerry và
các biểu tượng của chúng, trên màn hình chính hoặc
trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.
Nhấp vào Đin thoi > Qun lý ng dng.